Το χωριό μας σε εικόνες

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Όπως αναφέρεται στις πηγές περί τα μέσα του 19ου αιώνα το Κοπανάκι  ήταν «θέσις κατοικουμένη εν χειμώνι» [Νουχάκης: Ελληνική Χωρογραφία]. Οι πρώτοι συνοικισμοί των Βαρυπομπαίων,  που δημιουργήθηκαν  στην περιοχή του Κοπανακίου,  σχηματίσθηκαν  από τις οικογένειες Καπέλιου στα Καπελαίϊκα, Μπρούστη στα Μπρουσταίϊκα,  Χριστοφιλοπουλαίων στα Χριστοφιλοπουλαίικα,  Σοφού στα Σοφαίϊκα, Ρήγα στα  Ρηγαίϊκα, Πετρούλια στα…