ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΗ

  Η Εταιρεία  μας, αφού συζήτησε με τους τοπικούς Δημοτικούς ‘Αρχοντες,  υπέβαλε προς τον Δήμο Τριφυλίας τις δυο παρακάτω αιτήσεις και έχει βάσιμες ελπίδες ότι θα ικανοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό: 

 

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΛΙΘΕΡΟΣ,   που εδρεύει στο Κ. Κοπανάκι, νομίμως εκπροσωπουμένης.

 

Η αστική  εταιρεία μας έχει συσταθεί απο κατοίκους της περιοχής του Κάτω Κοπανακίου και   έχει  πάνω  απο  100  μέλη.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο καταστατικό της  μεταξύ των σκοπών της είναι η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, η επέκταση  του σχεδίου πόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου στην αγροτική περιοχή της περιφερείας του Κάτω Κοπανακίου, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμπατριώτες μας να ανοικοδομήσουν στην περιοχή κύριες ή εξοχικές κατοικίας,  η  μελέτη, η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής της επαρχίας Τριφυλλίας και ειδικότερα η προστασία  του οικοσυστήματος  των  ποταμιών της και  η ανάδειξη της πηγής Κρο – Κοπανάκι.

Ενόψει αυτού και των προγραμματικών συζητήσεων που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας  θα σας παρακαλούσαμε,  προγραμματίσετε τα εξής έργα για το Κάτω Κοπανάκι:

  • Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη διοχετεύονται στους υπάρχοντες υπονόμους  τα απόβλητα απο τα καταστήματα και τα σπίτια, τα οποία καταλήγουν στο ποτάμι και μέσω αυτού στον Κόλπο της Κυπαρισσίας,
  • Να εγκιβωτίσετε τον χάνδακα ΠΟΤΟΚΙ που υποδέχεται την πλειονότητα των ως άνω αποβλήτων,  διότι αποτελεί πηγή μόλυνσης για τους κατοίκους της περιοχής
  • Να    τροποποιηθούν τα σχέδια της  αναμόρφωσης της πηγής στο Κρό – Κοπανάκι ώστε να  αντικατασταθεί η δημιουργηθείσα  μικρή λίμνη με  οριοθετημένο χάνδακα που θα διοχετεύει τα νερά της πηγής προς το ποτάμι και να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο έχει παραμείνει ημιτελές
  • Να οριοθετηθούν οι όχθες του ποταμιού  στην περιοχή Κρό Κοπανάκι απο το γεφύρι μέχρι την πηγή και να δενδροφυτευθούν,
  • Να επεκταθεί  ο ηλεκτροφωτισμός της επαρχιακής οδού Κοπανακίου  – Πολυθέας απο την πηγή Κρο – Κοπανάκι  μέχρι την εκκλησία της Παναγίτσας, όπου ένας κάτοικος του χωριού έχει κατασκευάσει εξαιρετικό πέτρινο σπίτι, γεγονός που μπορεί να δώσει κίνητρο και σε άλλους συντοπίτες μας να κατασκευάσουν σπίτια στον ευρύτερο  χώρο, που αποτελεί περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλλους
  • Να τεθεί προστατευτικό κάγκελο στο γεγύρι που οδηγεί προς την περιοχή Μπρουστέϊκα
  • Να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που συνδέει το Κάτω Κοπανάκι με τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου
  • Να  τροποποίησετε την οριζόντια σήμανση ΚΟΚ της Εθνικής Οδού που βρίσκεται  στα όρια του τέως Δήμου Αετού, που σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του  Δήμου, ώστε  (α) να τεθούν πινακίδες με  τα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας στην αρχή και το τέλος του Κοπανακίου, (β) να διαμορφωθούν διαβάσεις πεζών στο ύψος του Νεκροταφείου, της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη και του Καφενείου του Σοφού, όπου υπάρχει στάση ΚΤΕΛ και (γ) να τροποποιηθεί η υφισταμένη διαγράμμιση του δρόμου  ώστε να  επιτραπεί η είσοδος προς τον Λιθερό των αυτοκινήτων   που κινούνται στην Εθνική Οδό  με κατεύθυνση απο Δώριο προς Κυπαρισσία και η έξοδος προς Κυπαρισία των αυτοκινήτων  που εξέρχονται  απο τον Λιθερό. Με αυτές τις τροποποιήσεις θα αποφευχθούν  ατυχήματα που μπορεί να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές.

Κοπανάκι 31-1-2011

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Ο Γραμματέας

 

 

Τάσος Χριστοφιλόπουλος                                                                          Ανδρέας Τζαβέλλας

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΛΙΘΕΡΟΣ,   που εδρεύει στο Κ. Κοπανάκι, νομίμως εκπροσωπουμένης.

 

Η αστική  εταιρεία μας έχει συσταθεί απο κατοίκους της περιοχής του Κάτω Κοπανακίου και έχει πάνω  απο  100  μέλη.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο καταστατικό αυτής   μεταξύ των σκοπών της είναι η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, η επέκταση  του σχεδίου πόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου στην αγροτική περιοχή της περιφερείας του Κάτω Κοπανακίου, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμπατριώτες μας να ανοικοδομήσουν στην περιοχή κύριες ή εξοχικές κατοικίας,  η  μελέτη, η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής της επαρχίας Τριφυλλίας και ειδικότερα η προστασία  του οικοσυστήματος  των  ποταμιών της και  η ανάδειξη της πηγής Κρο – Κοπανάκι.

Ενόψει αυτού και των προγραμματικών συζητήσεων που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας  θα σας παρακαλούσαμε, αφού λάβετε υπόψη σας:

(α)  ότι  ο σχηματισμός  του οικισμού  του Κάτω Κοπανακίου άρχισε να δημιουργείται απο περί τα τέλη του 19ου αιώνα και ότι   το Κάτω Κοπανάκι αποτέλεσε και την πρώτη  έδρα  της Κοινότητας,

(β) ότι  το Πανηγύρι που γίνεται σήμερα στο Χωριό μας  καθιερώθηκε νομοθετικά να γίνεται  στο Κάτω Κοπανάκι απο  το έτος 1911 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Ανω Κοπανάκι,

(γ) ότι  το πρώτο δημοτικό σχολείο που  ιδρύθηκε στο Κοπανάκι στις αρχές του 20ου αιώνα λειτούργησε στο Κάτω Κοπανάκι,

(δ) ότι μόνον ένα μικρό μέρος του Χωριού μας  βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, πλην όμως  ότι δεν έχουν γίνει οι δέουσες απαλλοτριώσεις για την  υλοποίηση ολοκλήρου του ρυμοτομικού σχεδίου και

(ε) ότι   ο οικισμός του Κάτω Κοπανακίου που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ κατά την έννοια του ΠΔ 24/1985 «Οικισμοί μέχρι  2.000 κατοίκους» [ΦΕΚ Δ 181/1985), δεδομένου ότι έχει παραπάνω απο δέκα οικοδομές, που δεν απέχουν μεταξύ τους  παραπάνω απο 40 μέτρα

Ζητούμε

  • Να κινήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος,  την διαδικασία  καθορισμού  των ορίων του οιικισμού και όρων δόμησης οικισμού Κάτω Κοπανακίου, το οποίο θα πρέπει   να εκτείνεται απο το όριο του σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται νότια της Εθνικής Οδού  μέχρι   το ποτάμι,  που έρχεται απο τον Αετό και απο την οικοδομή που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Λιθερού, ιδιοκτησίας Δ. Παπαγεωργίου μέχρι το ποτάμι που έρχεται απο την Αγριλιά, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με το  άρθρο 4  παρ 1 (β) του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, τα όρια του οικισμού μπορούν να μετατίθενται κατά μικρή απόσταση,  όταν  πρόκειται να ταυτιστούν  με  φυσικά ή τεχνητά εύκολα αναγνωρίσιμα και μεταξύ τους ορατά  ορόσημα.  Και
  • Να κινήσετε την διαδικασία υλοποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Κ. Κοπανακίου.

Κοπανάκι 31-1-2011

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γραμματέας

 

 

Τάσος Χριστοφιλόπουλος                                                              Ανδρέας Τζαβέλλας

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *