Οι άνθρωποί μας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ Οι πρώτοι κάτοικοι του Κοπανακίου ήσαν γεωργοποιμένες. Ασχολούντο, δηλαδή τόσο με την καλλιέργεια της γης, όσο και με την εκτροφή αιγοπροβάτων.  Αντικείμενο των καλλιεργειών τους  ήσαν  σιτηρά, αμπέλια, σταφίδα, ελιές κλπ. Λίγοι από αυτούς καλλιεργούσαν  κήπους με είδη μαναβικής. Ορισμένοι δημιούργησαν μικρές  βιοτεχνίες, όπως   κεραμιδοκάμινα [Παύλος Σοφός, Γιώργος Μπρούστης, Μήτσος   Μπεμπόνης, Τάσος…