ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑς

Οι ερημωμένοι οικισμοί της περιοχής μας Για τις αιτίες ερήμωσης ή κατάργησης ορισμένων οικισμών ελάχιστα γνωρίζουμε. Βασιζόμενοι σε ιστορικές πηγές τέσσερις θεωρούμε ότι ήσαν οι αρνητικοί παράγοντες στην εξέλιξη του πληθυσμού, της περιοχής μας. Οι επιδημικές ασθένειες, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές και κυρίως η μετανάστευση. Τα παρακάτω βασίζονται σε στοιχεία, που αναφέρονται στα «Μεσσηνιακά…

ΘΟΛΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ

Του Γεωργίου Στυλ. Κορρέ Καθηγητή Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ανασκαφέα της Περιστεριάς Οι “Μυκήνες της Δυτικής Πελοποννήσου” Σε ένα τοπίο που αναδύει το βάθος της ιστορίας του και μεταδίδει μια υπόκωφη γοητεία υψώνεται ο απρόσιτος από τρεις πλευρές και οχυρωμένος από την τέταρτη πλευρά λόφος της Περιστεριάς. ΟΣπυρ. Μαρινάτος, ο πρώτος ανασκαφέας του, τον αποκάλεσε “Μυκήνες της Δυτικής…

ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

21 Οκτ Παλαιά ξεχασμένα επαγγέλματα του τόπου μας Αναρτήθηκε από: ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ στην ενότητα ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Τα παραδοσιακά επαγγέλματα αντανακλούν τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε ένα ιστορικό πλαίσιο συνεχών και κομβικών αλλαγών, από το 19ο στον 20ό αιώνα στα χωριά μας. Μέσα στις τρομακτικές αλλαγές που έγιναν στον κόσμο και μέσα στους άπιαστους ρυθμούς…

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Στην Τριφυλιακή Εστία (Τεύχος 5, Σεπτ/Οκτ 1975) εντοπίζουμε ιστορική αναφορά στην ονομασία και οριοθέτηση της Τριφυλίας μέσα από το άρθρο για τη διοικητική διαίρεση της Μεσσηνίας από τα αρχαία χρόνια. Για τα φύλα που εγκαταστάθηκαν στην Τριφυλία αναφέρει ότι: “Μετά μίαν γενεάν από του Τρωικού πολέμου, ο χώρος της Τριφυλίας, κατωκήθη από Μινύας, της περιοχής…

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ιστορία Δήμου «…Οι δε Πύλον τ’ενέμοντο και Αρήνην ερατεινήνκαι Θρύον Αλφειοίο πόρον και εύκτιτον Αιπύκαι Κυπαρισσήεντα και Αμφιγένειαν έναιονκαι Πτελεόν και Έλος και Δώριον, ένθα τε Μούσαιαντόμεναι Θάμυριν τον Θρήικα παύσαν αοιδήςΟιχαλίηθεν ιόντα παρ Ευρύτου Οιχαλίηος…» Ιλιάδα – Ραψωδία Β’στίχοι: 591-596 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ιδρύθηκε με το Νόμο «Περί Συστάσεως των Δήμων» στις 27-12-1833.  …